VPP
Veletrh pracovních příležitostí se koná na Provozně ekonomické fakultě již po 24. Na veletrhu se setkávají studenti a absolventi fakulty se zástupci praxe. Je příležitostí navázání kontaktu ze strany zaměstnavatelů, tak budoucích stážistů či zaměstnanců. Studentům a absolventům dává možnost osobně se ptát konkrétních pracovníků na to, co je zajímá a srovnávat nabídky, požadavky a výhody jednotlivých pracovních pozic, stáží, trainee programů ve společnostech soukromé sféry, státní i veřejné správy v nejrůznějších profesních oborech související s profily absolventů naší fakulty.

Profily jednotlivých společností